ส่งออกไฟล์เป็น Excel

 First page   Previous page  จาก 1   Next page   Last page
ที่จังหวัดบันทึกข้อมูลแล้วระดับ Aระดับ Bระดับ C
1นนทบุรี13580
2พระนครศรีอยุธยา1001
3ฉะเชิงเทรา5050
4ปราจีนบุรี284168
5สุรินทร์282044
6ยโสธร190190
7ชัยภูมิ241680
8อำนาจเจริญ279126
9หนองบัวลำภู3030
10เชียงใหม่252230
11ลำพูน273231
12น่าน4220
13นครสวรรค์223190
14ตาก1010
15สุโขทัย243192
16พิษณุโลก1010
17พิจิตร2312110
18กาญจนบุรี203170
19สุพรรณบุรี608520
20ประจวบคีรีขันธ์1010
21นครศรีธรรมราช221210
22ชุมพร10172
23ตรัง1001
24ยะลา1001
3909227226